Personuppgiftspolicy och GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) inom hela EU och det är viktigt för oss på Mölnlycke Cykel o Sport AB att ni känner er trygga med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Nedan följer Mölnlycke Cykel och Sport AB:s personuppgiftspolicy för behandling av dina personuppgifter och annan information som vi kan samla in genom att du besöker denna webbplats. 

Denna personuppgiftspolicy ingår i våra användarregler för denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår personuppgiftspolicy. Om du inte accepterar personuppgiftspolicyn skall du inte använda webbplatsen. Vi kan när som helst ändra innehållet i denna personuppgiftspolicy. Du bör regelbundet kontrollera denna information för att se om ändringar har gjorts i personuppgiftspolicyn. Om du fortsätter att använda denna webbplats efter att ändringar av personuppgiftspolicyn publicerats innebär det att du accepterar ändringarna.

Lagring av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och alla personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Integritetspolicyn gäller när vi tillhandahåller produkter i anslutning till ditt köp, vid supportärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Mölnlycke Cykel och Sport AB, org. nr 556714–7656, Hönekullavägen 7, 435 44 Mölnlycke

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlar vi dina uppgifter

För att du ska kunna köpa varor hos oss, eller kontakta oss för support och information. Då måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. 

Varför behandlas uppgifterna

För att vi ska kunna hålla våra avtal mot dig som kund, t.ex. vid köp, utskick av varor, fakturering och betalning. Vi behöver även lagra uppgifter för att kunna följa lagstiftning, t.ex. bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

Vilka uppgifter lagras

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är För- och efternamn, Personnummer/Organisationsnummer, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Kundnummer, IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder & Lagringstider

För att kunna hantera och leverera dina beställningar sparar vi namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation. Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren. Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret namn, adress, telefonnummer samt e-post, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, Betalreferens och köpta varor. Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen. Lagringstid: tre år efter du senast köpte något

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret namn, adress, telefonnummer samt e-post, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, betalreferens och köpta varor. Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen. Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag.

Hur skyddas dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att ingen obehörig tar del av dina personuppgifter och att vi inte ger ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig - ett registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du här på webbplatsen.

Informationen används statistiskt för att kunna analysera hur hemsidan används. Vad vi undersöker är bland annat antalet besökare, hur de hittat till oss, hur de navigerar på sidan samt vilken tidpunkt som sidan är mest besökt. Vidare undersöks viss regioninformation, från vilka hemsidor besökarna kommer samt de söknycklar som används för att lokalisera sidan. Denna information används internt av oss för att kunna mäta resultat av marknadsföringsåtgärder och erbjuda en bättre tjänst till våra kunder. Vi värnar om din personliga integritet. Vi följer naturligtvis de lagar och regler som finns, till exempel personuppgiftslagen, för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Vi kommer inte att överlåta dina personuppgifter, som adress, telefonnummer eller e-postadress vidare till tredje part.

I enlighet med GDPRs regler sparar vi personuppgifter vid cykelköp (där försäkring ingår) och vid köp av försäkring till hövding hjälmen, som vi enligt avtal med Cycleurope och Solid Försäkringar måste delge Solid Försäkringar för att försäkringen ska kunna tecknas. Vi sparar uppgifterna i 3 år för att underlätta vid garanti och reklamationsärenden.

När ett cykelköp eller köp av försäkring till Hövding hjälmen sker hos oss ger du ditt samtycke för oss att spara dina personuppgifter genom att lämna för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress, så att vi ska kunna utföra denna del av vårt avtal och för att du som kund ska få din cykel registrerad i Solid Försäkringars cykelregister och få försäkringen tecknad. Vi för då över, med krypterad dataöverföring, uppgifterna om dig och din cykel eller Hövding hjälm till Solid försäkringar som tecknar försäkringen och lagrar alla uppgifter hos sig. Du kan närsomhelst efter ett köp få tillgång till uppgifterna och även få dem ändrade, flyttade eller raderade.

Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies på vår hemsida. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Cookies är små informationsfiler som sparas av webbläsaren på datorns hårddisk. De cookies som används på vår webbplats används bl.a. för att identifiera om det är första gången någon besöker hemsidan eller om det skett förut, samt för att hålla reda på vilket konto du har valt att logga in på när du som kund loggar in för att komma åt din egen hemsida. En cookie berättar inte i sig själv om exempelvis besökarens e-postadress och vi kan inte heller använda den för att få någon annan information om dig. I din webbläsare finns möjligheten att ställa in om man vill blockera cookies eller få information varje gång en cookie skickas. Ett sådant val kan dock göra att du inte kan använda vissa delar av vår webbplats korrekt. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vill du inte vara med i vårt register vill vi att du kontaktar oss via email
molnlycke@cykelosport.se och uppger ditt namn så tar vi bort dig!

Med vänlig hälsning

Mölnlycke Cykel O Sport AB

Org nummer 556714-7656

molnlycke@cykelosport.se

031-884400

Product added to compare.

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta